Advertisement
Advertisement
អត្ថបទ​ពាណិជ្ជកម្ម

គម្រោងអគារ ៥៥ជាន់ The Peak បំភ្លឺព័ត៌មានជុំវិញបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងដៃគូសាងសង់


គម្រោង The Peak គឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អគារចម្រុះ៥៥ជាន់ ដែលរួមមានអគារមួយសម្រាប់សណ្ឋាគារ និងការិយាល័យ និងអគារពីរទៀតសម្រាប់អគារស្នាក់នៅ ផ្សារទំនើប និងចំណតរថយន្តជាច្រើនជាន់ (តទៅនេះហៅថា «គម្រោង») ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយ ក្រុមហ៊ុន អកស៍ឡី ជេម (ខេមបូឌា) ខូ អិលធិឌី (តទៅនេះហៅថា «ក្រុមហ៊ុន អកស៍ឡី ជេម») ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Oxley Holdings Limited។
នៅថ្ងៃទី២៨ កុម្ភៈ ២០២០ គម្រោង​អគារ ៥៥ជាន់ The Peak បាន​ប្រកាស​ដៃគូ​សាងសង់​ថ្មី ដើម្បី​ពន្លឿន​ការសាងសង់។
ដោយ
អំពី អគារ The Peak 3649
Advertisement

ក្រុមហ៊ុន អកស៍ឡី ជេម បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Sino Great Wall International Engineering Co., Ltd. (តទៅនេះហៅថា «ក្រុមហ៊ុន SGW») ឱ្យក្រុមហ៊ុន SGW ធ្វើជាអ្នកម៉ៅការសាងសង់គម្រោងនេះ។ 

ជាអកុសល ដោយសារតែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន SGW និងដោយសារក្រុមហ៊ុន SGW គ្រប់គ្រងគម្រោងមិនត្រឹមត្រូវ ជាហេតុនាំឱ្យការសាងសង់គម្រោងជួបប្រទះការលំបាក និងមានភាពយឺតយ៉ាវជាខ្លាំង។ ក្រុមហ៊ុន អកស៍ឡី ជេម ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍នៃគម្រោងនេះ បានស្នើផ្តល់ជំនួយដល់ក្រុមហ៊ុន SGW ដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុននេះអាចសាងសង់ឱ្យរួចទាន់ពេលវេលា ស្របតាមកិច្ចសន្យា ហើយថែមទាំងបានពន្យារពេលជូនក្រុមហ៊ុន SGW សម្រាប់ធ្វើការបញ្ចប់ការសាងសង់ទៀត។ យ៉ាងណាម៉ិញ ក្រុមហ៊ុន SGW មិនបានខិតខំបំពេញកាតព្វកិច្ចសាងសង់របស់ខ្លួនឱ្យប្រសើរឡើងឡើយ ដែលជាកត្តាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា ក្រុមហ៊ុននេះពិតជាមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចប់ការសាងសង់គម្រោងទៅតាមពេលវេលាកំណត់ឡើយ។ ដូច្នេះ ដើម្បីជៀសវាងការយឺតយ៉ាវបន្ថែមទៀត ក្រុមហ៊ុន អកស៍ឡី ជេម បានសម្រេចចិត្តរំលាយកិច្ចសន្យាសាងសង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន SGW នាខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ក្រុមហ៊ុន អកស៍ឡី ជេម បានតែងតាំងក្រុមហ៊ុនសំណង់ថ្មីមួយទៀត សម្រាប់បន្តសាងសង់អគារ ពោលគឺក្រុមហ៊ុន China Railway Urban Construction Group Co., Ltd. (តទៅនេះហៅថា «ក្រុមហ៊ុន CRUCG») ដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន ដែលមានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំល្អ។ 

រូបភាព 3D នៃ​គម្រោង​អគារ ៥៥ជាន់ The Peak នៅកណ្ដាល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ។

នៅពេលដែលកិច្ចសន្យាសាងសង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន SGW ត្រូវបានរំលាយ ក្រុមហ៊ុននេះមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចាកចេញពីទីតាំងគម្រោង ដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុន CRUCG ចូលកាន់កាប់ទីតាំងដើម្បីបន្តការសាងសង់គម្រោង។ យ៉ាងណាម៉ិញ ក្រុមហ៊ុន SGW បានបំពានកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួន ដោយមិនព្រមចាកចេញពីទីតាំងគម្រោង និងធ្វើការកាន់កាប់គម្រោងយ៉ាងខុសច្បាប់។ សកម្មភាពនេះ បង្កឱ្យការសាងសង់គម្រោងកាន់តែយឺតយ៉ាវខ្លាំង ដោយសារក្រុមហ៊ុន CRUCG មិនអាចចូលក្នុងទីតាំងគម្រោងដើម្បីចាប់ផ្តើមការងាររបស់ខ្លួនបាន។ 

ហេតុដូចនេះ ក្រុមហ៊ុន អកស៍ឡី ជេម បានដាក់ពាក្យសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ស្នើសុំឱ្យតុលាការបង្គាប់ឱ្យក្រុមហ៊ុន SGW ចាកចេញពីទីតាំងគម្រោង ដើម្បីអាចឱ្យ ក្រុមហ៊ុន អកស៍ឡី ជេម អនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងនាមជាម្ចាស់ និងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង។ នៅក្នុងនីតិវិធីរក្សាការពារនេះ តុលាការបានធ្វើការកោះហៅ និងបានផ្តល់ឱកាសសមរម្យឱ្យក្រុមហ៊ុន SGW ចូលរួមក្នុងនីតិវិធី ដើម្បីធ្វើការតតាំង និងការពារខ្លួនតាមផ្លូវតុលាការ។ យ៉ាងណាម៉ិញ ក្រុមហ៊ុន SGW មិនអើពើចំពោះការកោះហៅរបស់តុលាការឡើយ ដែលនាំឱ្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចយល់ស្របតាមការស្នើសុំរបស់ ក្រុមហ៊ុន អកស៍ឡី ជេម។ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ដោយបង្គាប់ឱ្យក្រុមហ៊ុន SGW អ្នកម៉ៅការបន្ត និងបុគ្គលិករបស់ពួកគេ ចាកចេញពីទីតាំងគម្រោងជាបន្ទាន់។ 

នាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ អាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តដីកាសម្រេចរក្សាការពារ នៅទីតាំងគម្រោង ស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមាន ដោយមានជំនួយពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។ នាពេលអនុវត្តនោះ ក្រុមហ៊ុន SGW ប្រកែកមិនព្រមសហការជាមួយអាជ្ញាសាលា និងអាជ្ញាធរឡើយ ហើយថែមទាំងធ្វើការរារាំងការអនុវត្តដីកាតុលាការ ដោយបានប៉ះទង្គិចជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។ ចំពោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន SGW ដែលប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ និងការរារាំងអាជ្ញាធរនៅពេលកំពុងអនុវត្តភារកិច្ច មេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន អកស៍ឡី ជេម បានលើកឡើងថាទង្វើនេះអាចចាត់ទុកជាបទល្មើស ក្រោមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ 

ទោះបីជាមានការរារាំងយ៉ាងនេះក្តី ក្រោយមកអាជ្ញាសាលាបានធ្វើការនាំខ្លួនក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន SGW ចេញពីទីតាំងគម្រោងដោយជោគជ័យ ហើយគិតមកដល់ថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុន អកស៍ឡី ជេម អាចកាន់កាប់ និងគ្រប់គ្រងទីតាំងគម្រោងបានវិញយ៉ាងពេញលេញហើយ ដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុន CRUCG អាចនឹងចាប់ផ្តើមការងារសាងសង់គម្រោងបន្ត ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។ 

នាពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន អកស៍ឡី ជេម កំពុងបង្គាប់ឱ្យមេធាវីរបស់ខ្លួនធ្វើការសិក្សាទិដ្ឋភាពតាមផ្លូវច្បាប់ និងរៀបចំឯកសារក្នុងការទាមទារសំណងការខូចខាតពីក្រុមហ៊ុន SGW សម្រាប់រាល់ការខូចខាតដែលខ្លួនទទួលរង ដោយសារការបំពានកាតព្វកិច្ច និងសកម្មភាពបំពានច្បាប់ជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន SGW៕ 

Advertisementអត្ថបទបន្ទាប់


នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម៖ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងសម្រេចបាន ៦,៨% គ្មានការថមថយនោះទេ

ព័ត៌មាន
ក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសជាច្រើន បានកាត់បន្ថយការព្យាករណ៍ពី កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ខ្លួន ដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃវីរុស Covid 19 នោះ នាយករដ្ឋ...

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ចំពោះការទិញដីឡូត៍ និងលំនៅឋាន

ព័ត៌មាន
ដោយសារកំនើននៃការទិញលក់ដីឡូត៍និងលំនៅឋាន កើនឡើងយ៉ាងគំហុកនា ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ហើយករណីជម្លោះរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ក៏កើតមានច្រើ...

ផ្សេងទៀត


ច្រើនទៀត

ពេញនិយមបំផុត


ច្រើនទៀត

ថ្មីៗ