#ពាណិជ្ជកម្មថៃ

Articles by Tag ពាណិជ្ជកម្មថៃ

ការនាំចេញរបស់ថៃតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធធ្លាក់ចុះជាង១០%នៅឆ្នាំ២០២០

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ការនាំចេញរបស់ប្រទេសថៃតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA និង ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលថៃមានធ្វើជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូ សម្រេចបានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង៦២ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០២០ ដោយមានការធ្លាក់ចុះជាង១០% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ ហើយហេតុផលចម្បងធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះ គឺដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃមេរោគឆ្លងកូវីដ-១៩។ នេះតាមទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មបរទេសនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃ។