#ភាពគ្មានការងារធ្វើ

Articles by Tag ភាពគ្មានការងារធ្វើ

កូវីដ១៩ ធ្វើឲ្យភាពគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជនថៃបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ជាថ្មី

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
យោងតាមអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) យុវជនថៃ នៅតែប្រឈមនឹងកង្វះការងារកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩រាតត្បាតខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃ ។