#ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

Articles by Tag ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

គន្លឹះគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិជប៉ុន ដែលអ្នកគួរឈ្វេងយល់!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ជនជាតិជប៉ុនត្រូវបានពិភពលោកស្គាល់ថា ជាពូជសាសន៍មួយដែលប្រកបដោយវិន័យខ្ពស់ ទាំងការរស់នៅនិងការបំពេញការងារ ខណៈដែលប្រទេសនេះ ក៏ធ្លាប់ជាកំពូលប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរ។ តួយ៉ាង គេអាចមើលឃើញថា ក្រុមហ៊ុនធំៗលំដាប់ពិភពលោកក៏មានយីហោរបស់ជប៉ុនច្រើនណាស់ដែរ។ តើជនជាតិជប៉ុនមានវប្បធម៌នៃការគ្រប់គ្រងបែបណាខ្លះ ទើបបានជាពិភពលោកមានការស្ងើចសសើរនិងឲ្យតម្លៃខ្ពស់យ៉ាងដូច្នេះ?