#ចិន-កម្ពុជា

Articles by Tag ចិន-កម្ពុជា

អតីត​មន្រ្តី​ការពារ​ជាតិ​អាមេរិក៖ បើ​សិន​ជា​មាន​វត្តមាន​មូលដ្ឋាន​យោធា​បរទេស​មែន វា​ជា​អស្ថិរភាព​សម្រាប់​កម្ពុជា​និង​តំបន់

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
អតីត​មន្រ្តី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​អាមេរិក លោកស្រី Lindsey Ford បាន​និយាយ​កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ថា បើ​សិន​ជា​មាន​វត្តមាន​មូលដ្ឋាន​យោធា​បរទេស​នៅ​កម្ពុជា​មែន​នោះ វា​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​អស្ថិរភាព​សម្រាប់​ប្រទេស​នេះ​ផង និង​សម្រាប់​តំបន់​ទាំង​មូល​ផង។