#ចិន-អាស៊ាន

Articles by Tag ចិន-អាស៊ាន

ចិនទាញបានឱកាសពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន ដើម្បីជួយគាំទ្រខ្លួនក្នុងសំណើចូលជាសមាជិកភាព CP TPP

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ចិនលើកទី២៤ បានផ្តល់ឱកាសឱ្យប្រទេសចិន ក្នុងការបង្វែរការប្រឆាំងជំទាស់ណាមួយដែលអាចកើតមាន ពីសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនវិញ ឲ្យមកជាការគាំទ្រវិញ ដើម្បីឲ្យចិនអាចបោះជំហានចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម CP TPP។ ការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះ ក៏ដោយសារថា កន្លងមកក៏មានប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនកំពុងមានជម្លោះជាមួយចិនដែរ។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei។