#ទេសចរអន្តរជាតិ

Articles by Tag ទេសចរអន្តរជាតិ

កម្ពុជាព្យាករ​ចំនួន​ទេសចរអន្តរជាតិ អាចធ្លាក់ចុះ​ដល់ ៧០ ទៅ៩០​ភាគរយ និងបាត់​ចំណូល​៣ពាន់លាន​ដុល្លារ​នៅឆ្នាំ២០២០នេះ!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
វិស័យទេសចរណ៍របស់កម្ពុជា ក៏ដូចជាវិស័យទេសចរណ៍របស់ពិភពលោកទាំងមូលបាននិងកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ-១៩។ យ៉ាងណាមិញ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩នាពេលបច្ចុប្បន្ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្ពុជារំពឹងថាអាចនឹងធ្លាក់ចុះចំនួនទេសចរអន្តរដល់ទៅ ៧០ ទៅ៩០ភាគយ និងបាត់បង់ចំណូលប្រមាណ៣ពាន់លានដុល្លារឯណោះ។ នេះបើ តាមការព្យាករមួយរបស់នាយកដ្ឋានស្ថិតិទេសចរណ៍ នៃក្រសួងទេសចរណ៍។