#ធនាគារ Credit Suisse

Articles by Tag ធនាគារ Credit Suisse

បុគ្គលិកធនាគារស្វីសរាប់ពាន់នាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការកាត់រំសាយ ក្រោយធនាគារប្រកាសនឹងកាត់បន្ថយចំណាយ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
បុគ្គលិកធនាគារស្វីសរាប់ពាន់នាក់កំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យបាត់បង់ការងារធ្វើនៅពេល ធនាគារដ៏ធំរបស់ប្រទេសនេះគឺ UBS បណ្តាក់ទុន ជាមួយនឹង ធនាគារ Credit Suisse ដែលមានតម្លៃ ៣ពាន់២រយលានដុល្លារ ដើម្បីសង្គ្រោះធនាគារនេះ ពីការដួលរលំដោយសារខ្វះសាច់ប្រាក់។ បុគ្គលិកដែលប្រឈមនឹងការប៉ះពាល់ការងារទាំងនោះ ក៏មានដែរបុគ្គលិក នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ដោយសារតែ ធនាគារកំពុងសម្លឹងមើលពីការកាត់បន្ថយការចំណាយគោលប្រមាណ ៨ពាន់លានដុល្លារនៅរយៈពេល៤ឆ្នាំខាងមុខ។ នេះបើតាមសេចក្ដីរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មាន South China Morning Post។