#ធនាគារ អេស៊ីលីដា

Articles by Tag ធនាគារ អេស៊ីលីដា

អេស៊ីលីដាពង្រីកវិសាលភាពអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធឌីជីថលកាន់តែខ្លាំង ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការប្រើប្រាស់កំពុងកើនឡើង

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារអេស៊ីលីដា ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជខ្មែរធំជាងគេនៅកម្ពុជា បាននិងកំពុងបន្ដពង្រីកវិសាលភាពប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដើម្បីបំពេញសេចក្ដីត្រូវការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងមានការកើនឡើងជាលំដាប់។ តាមរយៈ ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដា អតិថិជន ក៏នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើន និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។