#ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិក

Articles by Tag ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិក

ក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs និយាយថា ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកទំនងជានឹងមិនដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទៀតទេនៅខែវិច្ឆិកា

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមអ្នកយុទ្ធសាស្រ្តនៅក្រុមហ៊ុន ហ្គោលម៉េនសាច (Goldman Sachs) បានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញាថា ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក (Fed) ទំនងជាមិនដំឡើងអត្រាការប្រាក់គោលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនោះទេ។