#ធនធានមនុស្ស

Articles by Tag ធនធានមនុស្ស

រាជរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកជំនាញចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ជាកូនសោដ៏សំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ដោយ​ ខន ណារី
សម្ដេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា ចាត់ទុកការកំណែទម្រង់ការប្រឡងបាក់ឌុបអ្នកចេះជាប់ អ្នកមិនចេះធ្លាក់ គឺជាការលុបបំបាត់វប្បធម៌អន្តាគមន៍ ធ្វើឲ្យយុវជនចេះគិត និងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯង។ ជាក់ស្ដែងការប្រឡងបាក់ឌុប នាពេលកន្លងមកនេះ គឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ការយកមកអនុវត្តនៅក្នុងសង្គម ពីព្រោះការប្រឡងនោះបានដំណើរការទៅដោយតម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព យុត្តិធម៌ និងគុណាធិបតេយ្យ ដែលស្ថាប័នផ្សេងៗគួរយកធ្វើជាគំរូ។