#គោ

Articles by Tag គោ

ដង្ខៅគោនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំម្នាក់ ផ្ដើមរបរចិញ្ចឹមគោពី៧ក្បាល កើនដល់៤៣០ក្បាល ត្រឹមរយៈពេល៨ឆ្នាំ

ដោយ​ ហំ ផានិត
លោក ហ៊ួត លាង ដែលជាដង្ខៅគោមួយរូបនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ កំពុងទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងលើមុខរបរចិញ្ចឹមគោនេះ ដោយក្នុងមួយឆ្នាំៗ គាត់អាចរកបានប្រាក់ចំណេញដល់ទៅ ៥ ទៅ៦ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកឯណោះ។ បើតាមការបញ្ជាក់ពី ដង្ហៅគោរូបនេះ បានឲ្យដឹងថា ដំបូងឡើយលោកចិញ្ចឹមគោត្រឹមតែ៧ក្បាលប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ដែរហូតមកដល់ឥឡូវនេះ គោរបស់គាត់បានកើនឡើងដល់ ៤៣០ក្បាល ត្រឹមរយៈតែ៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។