#ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​

Articles by Tag ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​

តើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក មានកំណើនរឹងមាំ ឬក៏អន់ខ្សោយយ៉ាងណាខ្លះក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នាំនេះ?

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក បានកើនឡើងវិញយ៉ាងរឹងមាំក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នាំ២០២១ ជាមួយអត្រាកំណើនដល់ទៅ ៦,៥% ដោយបានអូសទាញកម្រិតនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប កើនឡើងខ្ពស់លើសពីកម្រិតពេលមិនទាន់មានការឆ្លងរាលដាលកូវីដ១៩នៅក្នុងប្រទេសទៅទៀត។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei។