#ជប៉ុន

Articles by Tag ជប៉ុន

តើការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រាក់យ៉េន បង្ខំឱ្យជប៉ុនកាត់បន្ថយការចំណាយពាន់លានដុល្លារទៅលើវិស័យយោធា ឬយ៉ាងណា?

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
ការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រាក់យ៉េន កំពុងបង្ខំឱ្យប្រទេសជប៉ុន កាត់បន្ថយខ្ទង់ចំណាយរាប់ពាន់លានដុល្លារ លើវិស័យការជាតិរបស់ខ្លួន ដែលជាអ្វីដែលគេមើលឃើញថាសម្រាប់ត្រៀមទប់ទល់ការឈ្លានពានរបស់ចិនលើកោះតៃវ៉ាន់ នៅពេលអនាគត។ យោងតាមប្រភពពីមនុស្សប្រាំបីនាក់ ដែលដឹងពីបញ្ហានេះ បានឆ្លើយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយថា ចាប់តាំងពីកញ្ចប់ជំនួយយោធា ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងខែធ្នូ ប្រាក់យ៉េនបានបាត់បង់តម្លៃប្រមាណ១០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ។