#ជប៉ុន

Articles by Tag ជប៉ុន

ជប៉ុនដែលកំពុងខ្វះកម្លាំងពលកម្ម គ្រោងបណ្តុះបណ្តាលកម្មករវ័យកណ្ដាលឱ្យជួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ប្រទេសជប៉ុនកំពុងងាកទៅរកកម្មករវ័យកណ្តាល ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា តាមរយៈការដាក់ចេញកម្មវិធីហ្វឹកហាត់ការងារសាកល្បង ដែលនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅឆ្នាំក្រោយ សម្រាប់អ្នកដែលមានក្តីប្រាថ្នាចង់ផ្លាស់ប្តូរអាជីពរបស់ពួកគេ។