#ការ​នាំ​ចេញ​ផលិតផល​កម្ពុជា

Articles by Tag ការ​នាំ​ចេញ​ផលិតផល​កម្ពុជា

កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង៣ពាន់លានដុល្លារ ពីការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
បើទោះបីស្ថិតក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ធ្វើឱ្យវិស័យជាច្រើនត្រូវជាប់គាំង និងធ្វើឱ្យតម្លៃផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនត្រូវធ្លាក់ចុះ នាពេលកន្លងមក ក៏ដោយចុះ តែកម្ពុជា នៅតែអាចនាំចេញកសិផលសំខាន់ៗទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។ ក្នុងរយៈពេល ៨ខែ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា បានទទួលចំណូលជាង ៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ពីការនាំចេញកសិផលសំខាន់ៗ ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។