#ការនាំចេញ

Articles by Tag ការនាំចេញ

កម្ពុជានាំចេញផលិតផលកសិកម្មជិត ៣លានតោន ក្នុងរយៈពេល ៨ខែឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
នៅក្នុងរយៈពេល៨ ខែដំបូងដើមឆ្នាំ២០១៩ នេះកម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មជាង ១០មុខទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសអាស៊ី និងអឺរ៉ុប ជាមួយនឹងបរិមាណប្រមាណជាង ២,៨៨លានតោន។