#ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញ

Articles by Tag ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញ

សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា៖ ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញកើនឡើងជាង១០ដង

ដោយ​ ហំ ផានិត
សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានបញ្ជាក់អះអាងថា សន្ទុះ នៃការស្នើសុំរៀបចំប្រាក់កម្ចីឡើងវិញ មានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះ ពោលគឺបានកើនឡើង ជាង១០ដង បើធៀបនឹងខែមុនពេលមានព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ។ រហូតមកទល់នឹងពេលនេះ ទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីដែលបានស្នើសុំរៀបំឥណទានឡើងវិញបានកើនឡើងដល់ជាង ១.៦០០លានដុល្លារអាមេរិកហើយ។