#ការវិនិយោគ

Articles by Tag ការវិនិយោគ

វៀតណាម ស្រូបទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស បាន ៣២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅ ១១ខែ ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រទេសវៀតណាម ទទួលបានការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ៣២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅរយៈពេល ១១ខែ ឆ្នាំ២០១៩នេះ កើនឡើង៣% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ក្នុងនោះ ការវិនិយោគពីហុងកុងប្រទេសចិន គឺបានវិនិយោគច្រើនជាងគេនៅវៀតណាម បន្ទាប់មក គឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងសិង្ហបុរី។ នេះបើតាមទិន្នន័យពីភ្នាក់ងារវិនិយោគបរទេសរបស់វៀតណាម។