#ការវិនិយោគ

Articles by Tag ការវិនិយោគ

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte បង្ហាញមហិច្ឆតាហក់ចូលផ្សារភាគហ៊ុន ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពវិនិយោគ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធធានារ៉ាប់រង Forte បានបង្ហាញមហិច្ឆតាចង់ហក់ចូលផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាជាលើកដំបូងនាពេលខាងមុខ ដើម្បីកៀរគរទុនវិនិយោគសម្រាប់ពង្រីកវិសាលភាពវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនទើបទទួលបានពានរង្វាន់អាជីវកម្មបរិយាបន្នល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ានក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ពីកម្មវិធីអាជីវកម្មបរិយាប័ន្នអាស៊ានលើកទី៦។