#កម្ពុជា-អាមេរិក

Articles by Tag កម្ពុជា-អាមេរិក

ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា និង អាមេរិក លើវិស័យថាមពលឃ្លាតឆ្ងាយដាច់ដូចជើងមេឃ

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
បើនិយាយពីទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជា និង សហរដ្ឋអាមេរិក ទៅលើការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យថាមពលប្រេងឥន្ធនៈកម្ពុជា ហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាដូចជើងមេឃ ខណៈមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅតែមិនទាន់មានវត្តមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ឧស្សាហកម្ម របស់អាមេរិកណាមួយ មកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុង វិស័យថាមពលកម្ពុជានៅឡើយទេ ពិសេសវិស័យថាមពលប្រេងឥន្ធនៈ។