#កម្ពុជា-អាមេរិក

Articles by Tag កម្ពុជា-អាមេរិក

កម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកជាង ១.៧០០ លានដុល្លារ នៅ​ឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៨

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
គិតត្រឹម៦ខែ ឆ្នាំ ២០១៨នេះ ការនាំចេញរបស់កម្ពុជា ទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិក សម្រេចបានប្រមាណជាង ១.៧០០ លានដុលារអាមេរិក ដែលមានកំណើនប្រមាណ ២៦% បើធៀបនឹងគ្រាដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំ ២០១៧កន្លងទៅ។ នេះបើតាមទិន្នន័យដែលបានកត់ត្រា ដោយការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានចេញផ្សាយថ្មីៗនេះ។