#កម្ពុជា-អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម

Articles by Tag កម្ពុជា-អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម

ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជា-អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ត្រូវបានប្រកាសបញ្ចប់ជាផ្លូវការហើយ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ក្រោយបើកការចរចាជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមក នៅទីបំផុត កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជា និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ត្រូវបានប្រកាសរួមគ្នាក្នុងការបញ្ចប់ការចរចាជាផ្លូវការហើយ នាថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ។