#កសិ-ឧស្សាហកម្ម

Articles by Tag កសិ-ឧស្សាហកម្ម

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ CDC ជំរុញឱ្យវិនិយោគិនងាកមកវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម និងកសិ-ឧស្សាហកម្មដែលជាវិស័យមានសក្តានុពលខ្ពស់

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដែលស្ថានភាពពិភពលោកនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ និងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC) បានជំរុញឱ្យវិនិយោគិនក្នុងស្រុក គិតគូរលើការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម និងកសិ-ឧស្សាហកម្មឱ្យបានច្រើន ពីព្រោះវិស័យទាំង២នេះ ក៏ជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជានាពេលបច្ចុបប្បន្ន ដោយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគក្នុងវិស័យទាំងនេះប្រកបដោយភាពអំណោយផល។