#ល្បែងអនឡាញ

Articles by Tag ល្បែងអនឡាញ

តើក្រុមអ្នកជំនាញយល់ឃើញបែបណា ក្រោយវិនិយោគិនជប៉ុនបារម្ភល្បែងអនឡាញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្សែច្រវ៉ាក់ផលិតកម្ម និងការវិនិយោគខ្លួននៅកម្ពុជា?

ដោយ​ ខន ណារី
កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC) បានជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជប៉ុន ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ដើម្បីស្តាប់ការលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈម និងសំណើរផ្សេងៗរបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងជំនួបនោះ អ្នកវិនិយោគជប៉ុនបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធបញ្ហាប្រព័ន្ធទឹក-ភ្លើង ការរីកដុះដាលនៃល្បែងអនឡាញនៅកម្ពុជា។