#ម្រេច

Articles by Tag ម្រេច

ហេតុអ្វីវៀតណាមនឹងមានតម្រូវការម្រេចពីកម្ពុជាកាន់តែច្រើន?

ដោយ​ ខន ណារី
វៀតណាម បច្ចុប្បន្ន គឺជាទីផ្សារនាំចេញម្រេចដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជា ដោយវៀតណាមទិញម្រេចពីកម្ពុជាដើម្បីកែច្នៃ និងនាំចេញបន្ដទៅប្រទេសទី៣។ បច្ចុប្បន្ន ប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះ ក៏កំពុងនាំ ជំរុញការស្ដារឧស្សាហកម្មម្រេចឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀត ខណៈដែលតម្រូវការទីផ្សារពីអន្តរជាតិមានកាន់តែច្រើន ក្រោយប្រទេសជាច្រើនបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។