#បច្ចេកវិទ្យា 5G

Articles by Tag បច្ចេកវិទ្យា 5G

ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata ធ្វើ​តេស្ត​សាកល្បង​បច្ចេកវិទ្យា 5G មុន​គេ​បង្អស់នៅ​កម្ពុជា

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata បាន​ធ្វើ​តេស្ត​សាកល្បង​បច្ចេកវិទ្យា 5G មុនគេ​បង្អស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី៨ ខែ​កក្កដា ដោយ​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​យក្ស Huawei របស់ចិន។