#បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប័ណ្ណវីសានិងម៉ាស្ទ័រកាត​ ​និមិត្តសញ្ញាថ្មី

ដោយ​ អត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម
ឥឡូវនេះ ធនាគារ អេស៊ីលីដា បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​ថា ធនាគារ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​នូវ​ប្រភេទ​ប័ណ្ណវីសា​និង​ម៉ាស្ទ័រកាត ដែល​មាន​និមិត្តសញ្ញាថ្មី មាន​រូបរាង​ស្អាត លម្អ​ដោយ​និមិ្មត​សញ្ញា​ធនាគារ អេស៊ីលីដា មាន​បច្ចេកវិទ្យា​ខ្ពស់ ស័ក្ដិសម​នឹង​អតិថិជន​ឆ្លាតវៃ​ប្រើប្រាស់​តាម​តម្រូវការ ។