#បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ ហត្ថា ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​ ដើម្បី​បង្កើន​គុណភាព​ខ្ពស់​លើ​សេវា​អេធីអឹម និង​សេវា​ធនាគារ​ឌីជីថល

ដោយ​ អត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម
ធនាគារ ហត្ថា បានប្រកាស​នៅថ្ងៃទី១៧ ធ្នូ នេះ​ថា ធនាគារ​នឹងរៀបចំដំឡើងប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​កាន់តែប្រសើរឡើង​នូវ​គុណភាព​សេវា អេធីអឹម និងសេវាធនាគារឌីជីថលសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ។