#ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗ

Articles by Tag ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗ

តើស្ថានភាពអតិផរណារបស់ចិនឆ្នាំ២០២៣នឹងមានទាប ឬខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗឯទៀត?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អតិផរណារបស់ប្រទេសចិនស្ថិតនៅកម្រិតអត្រា២%ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដែលវាជាចំនួនក្រោមកម្រិតដែលធ្លាប់បានគ្រោងទុកពីមុនមក ថានឹងឡើងដល់ទៅប្រហែល៣% ខណៈដែលសន្ទស្សន៍តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់បានកើនឡើងត្រឹម ១,៨%ប៉ុណ្ណោះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញ។ ដោយឡែកសម្រាប់សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិត (PPI) ជាតម្លៃដែលអ្នកលក់បោះដុំទៅទិញពីរោងចក្រផ្ទាល់ បានកើនឡើង៤,១%កាលពីឆ្នាំ២០២២។