#បុរី ប៉េង ហួត

Articles by Tag បុរី ប៉េង ហួត

កម្មវិធី​“ទិញ​ផ្ទះ​ឈ្នះ​ខុនដូ” និង​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ ៦% របស់ បុរី ប៉េង ហួត បន្ត​​ដល់​​ដាច់​ខែ​មិថុនា

ដោយ​ អត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម
ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណ ក៏ដូចជាឆ្លើយតបចំពោះសំណូមពរយ៉ាងច្រើនពីអតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រ បុរី ប៉េង ហួត យើងខ្ញុំសូមបន្តផ្តល់ជូននូវ ប្រម៉ូសិនដ៏សម្បើមអស្ចារ្យ “ទិញផ្ទះឈ្នះខុនដូ” ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៦% សំរាប់គម្រោង ដឹស្តា មេរាហ្កាដិន ដែលមានសុពលភាពត្រឹមដំណាច់ខែ មិថុនា នេះតែប៉ុណ្ណោះ។