#សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

តើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងណា ក្រោយសេដ្ឋកិច្ចអាម៉េរិកមានកំណើនយ៉ាងរឹងមាំឡើងវិញ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
តើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងណា ក្រោយសេដ្ឋកិច្ចអាម៉េរិកមានកំណើនយ៉ាងរឹងមាំឡើងវិញ? បើគេមើលទៅលើការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋអាម៉េរិកបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចាប់តំាងពីត្រីមាសទី៤ នៃឆ្នាំ២០២៣ ជាមួយទំហំចំណាយសរុបជាង៦៦ពាន់លានដុល្លារ ដែលនេះគឺជាការជំរុញឲ្យមានអត្រាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផុតលេខមួយនេះ ស្ទុះឡើងខ្លាំងវិញ។