#សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត ចាត់ទុកក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ដោយ​ ខន ណារី
ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ បានដឹកនាំបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី។ កិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសម្របសម្រួល ការត្រួតពិនិត្យ និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ក្នុងគោលបំណងជំរុញការអនុវត្តន៍ច្បាប់ឲ្យកាន់តែមានគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរិការណ៍វិវត្តន៍ថ្មីៗ។