#សហភាពអឺរ៉ុប

Articles by Tag សហភាពអឺរ៉ុប

តើកត្តាចម្បងអ្វីធ្វើឱ្យប្រាក់អឺរ៉ូ របស់សហភាពអឺរ៉ុប បន្តធ្លាក់ថ្លៃបើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិក?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សារព័ត៌មាន Euro News បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែឧសភា ថា ប្រាក់អឺរ៉ូ ដែលជារូបិយប័ណ្ណផ្លូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្តធ្លាក់ថ្លៃបើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិក ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ២០២៤ នេះមកម៉្លេះ។ តើមានកត្តាចម្បងអ្វីខ្លះធ្វើឱ្យប្រាក់អឺរ៉ូ របស់សហភាពអឺរ៉ុបបន្តធ្លាក់ថ្លៃ បើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិកបែបនេះ?