#សមាជិកអាស៊ាន

Articles by Tag សមាជិកអាស៊ាន

ថ្នាក់ដឹកនាំ CVEA រំពឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ការវាយតម្លៃអចលវត្ថុនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកនៃសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា(CVEA)នៅថ្ងៃទី១៧ កញ្ញាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអ្នកវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យអាស៊ានលើកទី២៨ នៅម៉ាឡេស៊ី ចន្លោះពីថ្ងៃទី១៨-២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិក CVEA នឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងបង្ហាញពីស្ថានភាពទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងចំណុចសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាដល់សមាជិកប្រមាណជាង៥០០នាក់មកពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន និងលើពិភពលោក។