#សន្តិសុខស្បៀង

Articles by Tag សន្តិសុខស្បៀង

តើមានកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញឱ្យតម្រូវស្បៀងនៅចិនធ្លាក់ចុះ ខណៈនៅឥណ្ឌាកើនឡើងនៅ១០ឆ្នាំខាងមុខ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ស្របពេលឥណ្ឌាដណ្តើមបានតំណែងជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនបំផុតពីចិន កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅ នៅពេលអនាគតឥណ្ឌា ក៏នឹងក្លាយជាប្រទេសដែលត្រូវការស្បៀងច្រើនជាងចិនផងដែរ។ អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានព្យាករថា នៅ១ទសវត្សរ៍ខាងមុខតម្រូវការស្បៀងរបស់ចិននឹងថយចុះមកនៅត្រឹម១១% តែឥណ្ឌានឹងមានតម្រូវការកើនឡើងដល់២០%។ តើមានកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញឱ្យតម្រូវស្បៀងនៅចិនធ្លាក់ចុះ ខណៈនៅឥណ្ឌាកើនឡើងនៅ១០ឆ្នាំខាងមុខ?