#សួនសត្វ

Articles by Tag សួនសត្វ

សួនសត្វភ្នំពេញសាហ្វារី នឹងបិទទទួលភ្ញៀវចូលទស្សនាសាកល្បង នៅត្រឹមថ្ងៃទី ៧ ឧសភា ខាងមុខ

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
សួនសត្វភ្នំពេញសាហ្វារី ដ៏ធំជាងគេមួយ ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង នៅក្នុងថ្ងៃបើកសាកល្បងមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះ គ្រោងនឹងបិទទទួលភ្ញៀវទចូលទស្សនាសាកល្បងនៅត្រឹមថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា ខាងមុខហើយ ដើម្បីធ្វើកែលម្អមួយចំនួនក្នុងសួនសត្វនេះ។