#ថាមពលអគ្គិសនី

Articles by Tag ថាមពលអគ្គិសនី

ការនាំចេញអគ្គិសនី គឺជាចន្ទល់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឡាវ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ប្រទេសឡាវ បានជំរុញបង្កើនពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែលបានឈានដល់តម្លៃសរុបជាង១៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ខណៈដែលប្រទេសអាស៊ានមួយនេះកំពុងផ្ដោតលើការនាំចេញអគ្គិសនីធ្វើជាចន្ទល់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានធំៗជាច្រើន។