#វិនិយោគិន

Articles by Tag វិនិយោគិន

ជប៉ុន និងរុស្ស៊ីប្ដេជ្ញាជួយជំរុញវិនិយោគិនខ្លួន ឲ្យមកបោះទុនវិនិយោគបន្ថែមនៅកម្ពុជា

ដោយ​ ខន ណារី
ប្រទេសជប៉ុន និងរុស្សី សុទ្ធតែបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ជាពិសេសវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អប់រំ សុខាភិបាល ឧស្សាហកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ជាដើម។ ទន្ទឹមនឹងការរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជាកន្លងមក ប្រទេសទាំងពីរ ក៏បានប្ដេជ្ញា និងសន្យាជួយកៀគរវិនិយោគិនខ្លួនឲ្យចូលមកវិនិយោគបន្ថែម សំដៅជួយពង្រឹង និងពង្រីកការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ។