#វិស័យ​ទេសចរណ៍

Articles by Tag វិស័យ​ទេសចរណ៍

ការបើកប្រទេសយឺតជាងប្រទេសជិតខាង នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែរឬទេ?

ដោយ​ ខន ណារី
បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ាន សុទ្ធតែកំពុងដុតដៃដុតជើងរៀងៗខ្លួន ក្នុងផែនការបើកប្រទេស ដើម្បីស្ដារវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងទេសចរណ៍ របស់ខ្លួនឡើងវិញ បន្ទាប់ពីវិស័យនេះត្រូវញាំញី ដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ-១៩។ ជាក់ស្ដែងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជារួមមាន ប្រទេសថៃ និងវៀតណាម គ្រោងនឹងបើកជើងមេឃទទួលទេសចរបរទេសចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ចាប់ពីខែវិច្ឆិកាតទៅហើយ។ យ៉ាងណាមិញ កម្ពុជា ក៏មានផែនការថានឹងបើកប្រទេសនៅចុងឆ្នាំនេះដែរ ប៉ុន្ដែ មិនទាន់មានការប្រកាសពីកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់នោះទេ។