#វិស័យទេសចរណ៍

Articles by Tag វិស័យទេសចរណ៍

បុណ្យទន្លេ៣ថ្ងៃនៅខេត្តសៀមរាប ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង៥៥ម៉ឺននាក់

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
យោងតាមរបាយការណ៍ពីមន្ទីរទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប បានបង្ហាញថា នៅក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៃពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៨ នៅខេត្តសៀមរាប ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុបជាង៥៥ម៉ឺននាក់ ដោយក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិ ប្រមាណ៥២ម៉ឺននាក់ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាប ប្រមាណ២៨ម៉ឺននាក់ និងភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួនប្រមាណជាង៣ម៉ឺននាក់។ ចំនួននេះហាក់ផ្ទុយពីអ្វីដែលក្រសួងទេសចរណ៍បានរំពឹងទុក ដោយរំពឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះអាចស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរបានប្រមាណ១លាននាក់។