#វិស័យកសិកម្ម

Articles by Tag វិស័យកសិកម្ម

កម្ពុជាដាក់គោលដៅកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឱ្យបាន១៥% នៃផលិតផលស្វាយចន្ទីសរុបនៅឆ្នាំ២០២៤

ដោយ​ ខន ណារី
ប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជា អះអាងថា កន្លងមកការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅរបស់កម្ពុជា ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ មានរហូតប្រមាណ៩៥% ខណៈគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដែលត្រូវបានកែច្នៃក្នុងស្រុកមានតែ៥% ប៉ុណ្ណោះ។