#វិស័យកសិកម្ម

Articles by Tag វិស័យកសិកម្ម

តើបញ្ហាលួចកសិផលពិតជាមូលហេតុធ្វើឱ្យអ្នកវិនិយោគមានចិត្តរារែក និងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាមែនឬ?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
អ្នកជំនាញបានអះអាងថា បញ្ហាចោរលួចកសិផលនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនបានក្លាយជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់កសិករ និងអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា ហើយវាក៏ជាមូលហេតុមួយ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកចង់វិនិយោគខ្លាចរអា និងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបោះទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះផងដែរ។ បើទោះបីបញ្ហានេះបានកើតឡើងក្នុងកម្រិតតិចតួចក្តី តែអ្នកជំនាញស្នើឱ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការ និងអនុវត្តច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលបានលួចកសិផលទាំងនោះឱ្យបានតឹងរ៉ឹង ដើម្បីបញ្ចៀសកុំវារីករាលដាលកាន់តែធំ ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការទាក់ទាញការវិនិយោគ។