#វិស័យSME

Articles by Tag វិស័យSME

តើវិស័យ SME កម្ពុជាមានការរីកចម្រើន និងជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣?

ដោយ​ ខន ណារី
វិស័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម(SME)បានរួមចំណែកកាន់តែធំ និងក្លាយជាវិស័យស្នូលមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដែលមានប្រមាណ៩៨% នៃសហគ្រាសសរុបទូទាំងប្រទេស និងរួមចំណែកប្រមាណ៥៨% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(GDP)។ ទោះបីបច្ចុប្បន្នវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែក៏នៅមានភាពទន់ខ្សោយ និងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅឡើយ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងបញ្ហាខ្វះប្រភពទុន ខ្វះភាពប្រកួតប្រជែង និងការហូរចូលទំនិញពីទីផ្សារពីខាងក្រៅជាដើម។