ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

Articles by category ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

ហាងសម្លៀកបំពាក់ដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិក Brooks Brothers បើកសាខានៅអគារ The Peak

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ហាងសម្លៀកបំពាក់ដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានបើកសាខារបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្នុងអគារ The Peak ដែលជាអគារសហកម្មសិទ្ធិដ៏ខ្ពស់ និងលេចធ្លោរមួយនៅកម្ពុជា។ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ The Peak ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Bluebell បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាជួលទីតាំងជាមួយហាង Brooks Brother ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន និងមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា។