ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

Articles by category ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម FastGo នឹងបញ្ចេញសេវា កក់សេវាធ្វើដំណើរតាមអនឡាញ ជាមួយនឹងឧទ្ធម្ភាគចក្រ លើកដំបូង

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្រុមហ៊ុន FastGo ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកក់ សេវាធ្វើដំណើរតាមអនឡាញ ឬគេច្រើនហៅថា ក្រុមហ៊ុនហៅតាក់ស៊ីអនឡាញនោះ (Ride-Hailing Firm) បានបង្ហាញពីផែនការរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងសេវាកម្មថ្មី និងលើកដំបូងក្នុងប្រទេសវៀតណាម ជាមួយនឹងការកក់សេវាធ្វើដំណើរតាម ឧទ្ធម្ភាគចក្រ នៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយ។ សេវាកម្មថ្មីនេះ នឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងខែនេះហើយ ដោយផ្តោតលើទេសចរណ៍ នៅក្នុងខេត្តភាគខាងជើង នៃប្រទេសវៀតណាម។