ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

Articles by category ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

របរ​ចិញ្ចឹម​ទន្សាយ​ផ្តល់​ប្រាក់​ចំណូល​ខ្ទង់​ពាន់​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
នៅ​ភូមិ​ព្រែក​តាឡុង សង្កាត់​ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ មាន​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​ទន្សាយ​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​មួយ ដែល​បាន​ដំណើរការ​អស់​រយៈពេល​១០​ឆ្នាំ​មក​ហើយ។