#ពាណិជ្ជកម្មចិន

Articles by Tag ពាណិជ្ជកម្មចិន

ការនាំចេញរបស់ចិនកើនឡើងលើសការរំពឹងទុក ប៉ុន្ដែការនាំចូលបន្តទន់ខ្សោយ បង្ហាញពីតម្រូវក្នុងស្រុកធ្លាក់ចុះ

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ទិន្នន័យផ្លូវការចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញថា កំណើននៃការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិ ដែលជាយក្សសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី២ក្នុងពិភពលោកនោះ បន្តកើនឡើងស្រឺតៗតែម្តងខែកក្កដាឆ្នាំនេះ ពោលគឺឡើងលើសពីការរំពឹងទុកថែមទៀត។ យ៉ាងណាក៏ដោយការនាំចូលនៅតែមានភាពទន់ខ្សោយ ដែលវាបានធ្វើឱ្យអតិរេកពាណិជ្ជកម្មសរុបកើនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដូចគ្នា។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើន។