#ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ថៃ

Articles by Tag ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ថៃ

វិស័យឯកជន ស្នើឱ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនរវាងកម្ពុជា-ថៃ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
អ្នករកស៊ីនៅក្នុងវិស័យឯកជន ស្នើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនកម្ពុជា-ថៃ ដើម្បីរក្សាបាននូវនិរន្តរភាព និងស្ថិរភាពនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ ពោលគឺជៀសវាងនូវការបិទច្រកព្រំដែនណាមួយដោយឯកតោភាគី ឬបញ្ហាមួយចំនួន ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នា។