#ភូមិកីឡដ្ឋាន

Articles by Tag ភូមិកីឡដ្ឋាន

ឱកាស​ឈ្នះ​រង្វាន់​រថយន្ត TOYOTA RAIZE ស៊េរី​ឆ្នាំ២០២២ ពី​គម្រោង​ភូមិកីឡដ្ឋាន វើលដ៏ប្រ៊ីដ !

ដោយ​ អត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម
ថ្ងៃឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល​ឆ្នាំ២០២២ ជិត​មក​ដល់​ហើយ ! គម្រោង​ផ្ទះ-​ខុនដូ ភូមិកីឡដ្ឋាន វើលដ៍ប្រ៊ីដ បង្កើតកម្មវិធីពិសេស​សម្រាប់​លោកអ្នក គឺ​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​ផ្ទះ-​ខុនដូ ២%​បន្ថែម​គ្រប់​ប្រភេទ​លំនៅដ្ឋាន ។