#ព្យាករណ៍កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច

Articles by Tag ព្យាករណ៍កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច

IMF ព្យាករថា កម្ពុជា និងប្រទេស៣ផ្សេងទៀតនៅអាស៊ាន មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះ «ដកក្រោមសូន្យ» នៅឆ្នាំ២០២០!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក នៅឆ្នាំ២០២០ នេះ ត្រូវបានអុកឡុក យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែបញ្ហាការរីករាលដាលនៃមេរោគ កូវីដ-១៩។ មិនថាតែ ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចយក្សៗ ឬប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចតូចតាចទេ គឺសុទ្ធតែត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នា ដោយមានប្រទេសខ្លះថមថយកំណើន និងខ្លះទៀតដាំក្បាលចុះរហូតដល់មានកំណើនដក ក្រោមសូន្យក៏មាន។ ជាក់ស្ដែង នៅតំបន់អាស៊ានយើងនេះ បើតាមការព្យាកររបស់ស្ថាប័ន IMF បានឲ្យដឹងថា មានប្រទេសចំនួន ៤ ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដល់ដក ក្រោមសូន្យនៅឆ្នាំ ២០២០ ហើយក្នុងនោះ ក៏មានកម្ពុជាយើងផងដែរ។