#ធនាគារ

Articles by Tag ធនាគារ

ទេសាភិបាលរង​ធនាគាររដ្ឋ​វៀតណាមជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អំពើ​ពុករលួយ ៤០០លាន​ដុល្លារ?

ដោយ​ ថៃ សុធា
ថ្មីៗ​នេះ ករណី​ពុករលួយ​បាត់​ប្រាក់​ដល់​ទៅ​ ៤០០លានដុល្លារ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​រង្គោះ​រង្គើដល់​វិស័យ​ធនាគារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម ហើយ​មនុស្ស​ជាច្រើន​ត្រូវ​បាន​នាំ​ខ្លួន​មក​ផ្តន្ទាទោស​ក្នុង​ករណី​មួយ​នេះ។