#ធនាគារអេស៊ីលីដា

Articles by Tag ធនាគារអេស៊ីលីដា

មេធំអេស៊ីលីដា បញ្ជាក់ហេតុផល ដែលធនាគារនេះ គ្រោងបោះផ្សាយលក់បណ្ណបំណុល១០០លានដុល្លារនៅថៃ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារអេស៊ីលីដា ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំជាងគេមួយនៅកម្ពុជា ថ្មីៗនេះ ទើបតែទទួលបានការអនុញ្ញាតពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុលនៅប្រទេសថៃ ក្នុងតម្លៃសរុប ១០០លានដុល្លារអាមេរិក សមមូលជាប្រាក់បាតថៃ សម្រាប់រយៈពេល៧ឆ្នាំ។ តើមានហេតុផលអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យធនាគារអេស៊ីលីដា សម្រេចជ្រើសរើសការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រនៅប្រទេសថៃ?