#គន្លឹះអាជីវកម្ម

Articles by Tag គន្លឹះអាជីវកម្ម

គន្លឹះ​សំខាន់ៗ​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​​ការ​បង្កើត Franchise

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
លោក​អ្នក​នាង​ខ្លះ​ ប្រហែល​បាន​អាន​រួច​ហើយ​នូវ​អត្ថបទ​ពីរ​ភាគ​របស់​ ខេមបូណូមីស អំពី​ប្រធាន​បទ​ Franchise ឬ​ការ​ទិញ​លក់​សិទ្ធិ​អាជីវកម្ម​លើ​ស្លាក​យីហោ​។ អត្ថបទ​ទី​បី​នេះ ផ្ដោត​ទៅ​លើ​គន្លឹះ​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​​អ្នក​ចង់​បង្កើត​ Franchise។