#ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួង ២ តម្រូវក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍មួយចំនួនសងបំណុល

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ ដែលមានបំណុលជំពាក់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍, ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា និងនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ត្រូវតែសងបំណុលទាំងអស់ឲ្យបានរួចរាល់ នៅត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ជាកំហិត បើមិនចង់មានការផាកពិន័យណាមួយទេនោះ។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរួមគ្នាមួយ របស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។