#ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក

Articles by Tag ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក

ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់នាអំឡុងពេលផ្ទុះរាតត្បាតកូវីដ១៩!

ដោយ​ ហំ ផានិត
អំឡុងពេលមានការផ្ទុះរីករាលដាលនៃមេរោគ Covid-19 នៅទូទាំងពិពភលោក រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនោះ គេសង្កេតឃើញថា ការខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាសុខភាពពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានការកើនឡើង។ ក្នុងកាលៈទេសៈ វិស័យបច្ចេកវិទ្យា បានដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពិសេស លើការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ជំនួសឲ្យការចាប់កាន់ក្រដាសប្រាក់ ដើម្បីទូទាត់ ដោយការប្រើប្រាស់ការូទទាត់តាមឌីជីថលនេះ ត្រូវបានអ្នកជំនាញអះអាង ថាអាចបញ្ជៀសនូវក្ដីកង្វល់បារម្ភពីការឆ្លងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តខ្ពស់។